Home

Spárta ppt

PPT - SPÁRTA PowerPoint Presentation - ID:1811925

A spártai nevelés. Ennél jobban foglalkoztatott viszont a spártai nevelés. Családunkban igen szigorú törvények és szokások szerint nevelkedtek s még ma is úgy nevelkednek a gyermekek, de mindaz legfeljebb csak jelző, utalás a szigorra, az önmagunkkal és másokkal szembeni igényességre, a mértékletességre s az önmegtartóztatás gyakorlására és az önbecsülés. Athén és Spárta társadalmi és politikai berendezkedése Athén és Spárta társadalmi, politikai berendezkedése az archaikus korban (i.e. VIII-VI. sz.) SPÁRTA - Társadalma - Spártát a dórok hozták létre, meghódítva az Eufrátesz völgyében élő akhiáokat. A spártai polgároknak egyenlő nagyságú földbirtok jutott Spárta szövetséget köt a perzsákkal, így i.e. 404-ben Athén kénytelen megadni magát, ezzel elveszti a tengeri és a kereskedelmi hatalmát. Slide 21: Ekkor Spárta lesz a görögök vezeto állama, De engedélyezik a klérosz eladását, így egyesek meggazdagodnak, míg mások elszegényednek - ez véget vet az egyenloségre.

Spárta Olympia Mükéné Athén Delpho Olymposz . Vázaművészet geometrikus kor A görög festészetet főképpen a vázaművészet fennmaradt alkotásai révén ismerhetjük. A korai díszítéseken erős egyiptomi hatás figyelhető meg. Az embereket, állatokat és tárgyaka Spárta szintén független maradt, de általában elutasította, hogy bármilyen szövetséghez csatlakozzon. II. Ptolemaiosz i. e. 267 -ben rábeszélte a görög városokat, hogy lázadjanak fel a Makedónia ellen, ami a kremonidészi háborúhoz vezetett ( Kremonidész az athéniak vezetője volt) A Spárta név pedig a fővárosuk illetve a legnagyobb városuk neve volt, és később innen kapta maga a nép is a nevét: spártaiak. (Maga Spárta, a város sem volt hasonlatos semmilyen más görög fővároshoz, erről majd a későbbiekben írok.) Ugyanezen elvek szerint az athéniak államának neve: Attika, fővárosuk: Athén World's Best PowerPoint Templates - CrystalGraphics offers more PowerPoint templates than anyone else in the world, with over 4 million to choose from. Winner of the Standing Ovation Award for Best PowerPoint Templates from Presentations Magazine. They'll give your presentations a professional, memorable appearance - the kind of sophisticated look that today's audiences expect Történelem 5. osztály - Athén - Spárta Fogd és vidd módszerrel a csoportosításos feladat. Start: Történelem 5. osztály - Athén - Spárta Athén és Spárta társadalma és nevelés. Csak Active Inspire programmal indítható el. Letöltés: Történelem 5. osztály - Görög - perzsa háború

Spárta; A spártai nők nevelése. Mindehhez tökéletesen illettek a spártai házassági szokások. Bár már saját korukban is sok szóbeszéd tárgya volt a spártai nők magatartása, annyi biztos, hogy szépségük híres volt az egész görög világban. A spártai nők arányos, sudár termetén meglátszott, hogy a lányok is. A thermopülai csata (görögül: Μάχη τῶν Θερμοπυλῶν, Makhé tón Thermopülón) a görög és óperzsa hadseregek közt i. e. 480-ban lezajlott ütközet, melyre a Thermopülai-szorosban került sor. A szoros több mint öt kilométer hosszan húzódott a tenger és a meredek hegyoldal között, helyenként mindössze 14 méter szélességben Spárta államszervezete A hagyomány szerint a peloponészoszi Spártát a dórok egyik királya Lakedaimón alapította Kr.e. 900 körül Azonban a város létrehozása után sem állt át a lakosság a letelepedett, földművelő életmódra, hanem továbbra is elsősorban harcosok maradtak Lükorgosz törvényei: megkísérelte a lakosokat vagyoni szempontból egyenlővé tenni (egyenlő. Sparta. Sparta is a very powerful city state which has a specialty. That is that they learn only How to fight and fight. The sons went to school at the age of 7, but they learnt only how to fight steal and lie

A spártai nevelés - Spárta

Azoknak a diákoknak, akik a 9. A (média) osztályba jelentkeznek és a történelem tantárgyat választják szóbeli felvételi tantárgyként, előzetesen tíz témakörökből kell felkészülniük Spárta egy vallásos ünnepük miatt késve érkezett a csatára; a csata: Kr. e. 490, Marathón városa mellett a két harcmodor találkozik, az athéniak tudják saját stílusukat rákényszeríteni a perzsákra; Miltiadész gyors támadásával a perzsa íjászokat próbálta blokkoln Athén és Spárta összehasonlítása Athén Spárta Athéni társadalom Nagy vagyonnal rendelkező földbirtokosok. Kézművesek, kereskedők, parasztok Arisztokrácia Démosz Rabszolgák Spártai társadalom Egyenlő földjeik voltak, politikai joggal rendelkeztek, főleg katonáskodássa

Spárta mintegy tízezer lakosú kisváros, mely a XVIII. század közepén épült ujjá, a bajor származású királyi család kezdeményezésére. A mai várostól északra emelkedő kis dombon az i.sz. XIV. században emelt, majd több ízben megerősített fellegvárban és környékéntekinthetjük meg az antik Spárta maradványait. i.e.431-404 Ellentétek Hellasban Okok: i.e.448 után Athén gyarmatbirodalom lesz belső piacok telítettsége a polisz kinövi kereteit poliszok versengése a piacokért (Athén↔ Spárta, Korinthosz) Periklész és Thuküdidész A peloponnészoszi-háború i.e.431-404 I.szakasz A kereskedővárosok ellentéte (Athén↔Korinthosz, Megara, Spárta) - Athénban kitör a pestis→Periklész.

Az ókori Görögország - Athén és Spárta társadalmi és

 1. SPÁRTA Egy másik görög út. Társadalom: • Dórok alapították → meghódították a Peloponnészosz-fsz. déli részén élő akhájokat • Dórok kisebbségben vannak az akhájokkal szemben • Legfőbb tevékenység → katonáskodás → hatalom fenntartása az akhájokkal szemben • Minden spártai egyenlő részt kapott a földből • A földeket, s alájuk tartozó akhájokat.
 2. Author: ��T�nde Created Date: 11/1/2014 4:11:30 P
 3. A PowerPointról közben azt mondja egy tanulmány - ez - hogy Turing teljes, azaz képes bármely Turing-gépet szimulálni, tehát lehet benne számítógépet írni. Itt elkanyarodtunk kicsit a 64 kilobájtos és mégis gyönyörű .kkrieger játék felé, ami annak idején csak úgy olvasztotta a számítógépeket. (Az intrón direkt van szürke réteg, érdemes beletekerni.
 4. Sparta By: Luis Ortiz Donald Esposito . We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads
 5. den istennek egyedi funkciót.

Spárta authorSTREA

 1. Spárta, a katonaállam A görög-perzsa háborúk Athén fénykora és bukása A világhódító Nagy Sándor Az ókori világ csodái (Olvasmány) A család és a gyermek az ókori Görögországban A görög lakóház (Olvasmány) Összefoglalás Az ókori Róma A magyar történelem kezdetei.
 2. Spárta kiválása után Athén a déloszi szövetség élén egyedül harcolt a perzsák ellen. A hosszasan elhúzódó harcok végül görög győzelemhez vezetett. I.e. 449-ben a Kalliász-béke véget vet a harcoknak. Az athéni Kalliász által az attikai-déloszi szövetség és I. Hosszúkezű Artaxerxész perzsa király között.
 3. ének: Ithaka, Pülosz (Nesztór), Spárta (Meneláosz), az úton Telemakhosz férfivá érik; V-VIII. ének az istenek gyűlése, Hermész viszi a hírt, Ogügié (Kalüpszó), Szkhéria (phaiákok) IX - XII
 4. t Athén, de olyan erőssé nem lesz,
 5. Spárta. Kedves 5. osztály! Az órai PPT és a vázlat is elérhető a linkekre kattintva. A témát sajnos nem sikerült befejezni, de ha valakinek van kedve és ideje, írja le nyugodtan az egész vázlatot, így órán majd nem kell annyit körmölnie

Presentations (PPT, KEY, PDF) logging in or signing up. Sparta. aSGuest18182. Download . Let's Connect. Share Add to Flag Embed . Copy embed code: Embed: Flash Copy WordPress Embed Customize Spárta. By: aSGuest20501 sparta. By: aSGuest67263. Download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd. Flag for Inappropriate Content. save Save az_okori_hellasz_osszefoglalas_www.5mp.eu_.ppt For Later. 0 0 upvotes, Mark this document as useful 1 1 downvote, Mark this document as not useful Embed. Share. Print. Related titles Az ókori Hellász (teljes vázlat) Az ókori görög civilizáció a Balkán-félsziget déli részén, az Égei-tenger szigetvilágában, és Kis-Ázsia nyugati partvidékén alakult ki. A görögök később benépesítették a Földközi,- a Márvány,- és a Fekete-tenger partvidékeit is Title: G R GORSZ G Author: Mama Last modified by: Mama Created Date: 7/8/2007 4:25:38 PM Document presentation format: Diavet t s a k perny re - A free PowerPoint PPT presentation (displayed as a Flash slide show) on PowerShow.com - id: 7dfbce-M2Uw NEVEL ST RT NET A NEVEL STUDOM NY A nevel studom ny az ember c ltudatos alak t s nak tev kenys g t tanulm nyoz tudom ny, mely felt rja az alak t - A free PowerPoint PPT presentation (displayed as a Flash slide show) on PowerShow.com - id: 75624c-ZmI4

20. Ókori Államberendezkedések (Athén, Spárta, Róma - Principátus . Ókori görög területek. a quiz by emeralgo. • 530 plays. This is an online quiz called Ókori görög területek. There is a printable worksheet available for download here so you can take the quiz with. bevezetŐ ÉrtÉkelÉsi rendszer, ÚtmutatÓ tÖrtÉnelem (feltÉtlenÜl olvasd el!) segÉdletek nat2020 tankÖnyv-atlasz-tanmenet mozaik tanmenet 5. nat2012 mozaik tankÖnyvek 5-8. tÖrtÉnelem tanterv 5-8. Évfolyam nat-2012. ofi tanmenet normÁl - 5. Évfolyam ofi tanmenet rugalmas - 5. Évfolyam ofi tÖrtÉnelem 5. tankÖnyv 2016. ofi tÖrtÉnelem 5 Hellasz_osszefoglalas.ppt Atheni_demokracia_-_teszt.doc : 17. Az ókori Róma : 18. Róma története a kezdetektől Az_okori_Roma.doc : Az_okori_Roma_tortenete.ppt: Ókori Róma. Romolus és Rémus Itália földjén Róma: 19. A köztársaság kora: A_koztarsasag_kora.doc Az_okori_Roma_tortenete.ppt: Róma a köztársaság korában I. pun. Spárta és Athén összehasonlítása. Spárta Athén Földrajzi elhelyezkedés SpártaAthén Attikai-félsziget tenger Peloponnészoszi- félsziget szárazföld. Spárta Athén Társadalom. SpártaAthén • Teljes jogú szabadok • és családjuk • Nem teljes jogú szabadok • Teljesen jogfosztottak A társadalom A társadalom kisebbsége többsége arisztokratikusdemokratikus jellegű. Az Ókori Kelet államrendje A Mezopotámia társadalma és állama Az ókori görög poliszok társadalma - Az előadás egyszerűsített változata a jogtortenet.sze.hu oldalra

PPT - AZ ÓKORI HELLÁSZ II

Pisza lakói sem fenyegették, mert kevesen voltak. A legerősebb polisz, Spárta támogatását élvezte. * * Nők és rabszolgák nem vehettek részt a viadalokon, még nézőként sem. Csak a szabad (nem rabszolgasorban élő) görög származású férfiak és fiúk indulhattak a versenyeken. Idővel néhány előírás megváltozott, de az. Ágnes asszony 31/C 1. Mitológiai előkép: Danaidák Danaosz király 50 lánya Danaosz Argosz királya (A város Spárta ellenlábasa a Peloponnészoszi félszigeten) Egyiptomi származású, ikerfivére Aigüptosz Aigüptosz fiai szerelmükkel üldözik Danaosz lányait Az apa végül beleegyezik, de késeket ad nekik A nászéjszakán 49 új férjet megölnek Az életbenmaradó utóbb. Spárta, VII. sz. közepe) Szép a halál, ha az első sorban harcol a férfi bátran, s ott esik el védve hazája rögét. Ám ki bolyong elhagyva a várost s dús legelőit koldusként, nem akad még egy olyan nyomorult. Nem fűzném versembe a férfit, szóba se hoznám, jól birkózni ha tud, vagy fut a versenyeken.. Akropolisz ppt. Gyros és pizza rendelés, házhozszállítás Debrecenben! Ínycsiklandozó ételek, pizza, gyros, falafel, sistawok, baklava. Akropolisz Gyros & Pizza Debrecen Akropolisz. Fotó: hermenpaca. Az Athénban található ókorból származó épületegyüttes, az egykori város központja az Akropolisz, egy védett dombtetőn áll

Ókori Görögország - Wikipédi

Ókor EGYIPTOM Virágkor: kr.e. IV. évezred A nevelés célja: felkészítés az állami szolgálatra A nevelés folyamata és tartalma: - Elemi képzés - Írnokiskola - Pap és orvosképzés SPÁRTA Kr. E. VIII-VI. század A nevelés célja: állandó harci készenlétre nevelés A nevelés folyamata és tartalma: - I. szakasz: 0-7 - II. spÁrta a katonaÁllam a dÓrok alapÍtotta Állam a gÖrÖg tÖrzsek És a dÓr vÁndorlÁs spÁrta lakÓi spÁrta lakÓi spÁrta a spÁrtai tÁrsadalom kÖrÜllakÓk És csalÁdtagjaik csalÁdtagjaik helÓtÁk És csalÁdtagjaik polgÁrok tÁrsadalom Állam nÉpgyŰlÉs (apella) felÜgyelŐk hadsereg hadsereg vÉnek tanÁcsa (geruszia) 2+28 fŐ 30 év 60 év 30 év vÉtÓ a spÁrtai Állam.

Spárta Kedves 5.a! Spártával. Itt mindennél fontosabb volt a katonáskodás, az órán megbeszélt okok miatt. A PPT és az óravázlat is elérhető. Szorgalmi feladatot szeretnék adni nektek: készítsetek egy fogalmazást Athénról, Spártáról vagy mindkettőről, maximum 1 oldal terjedelemben! Írjatok le ebben az írásban. GY: Kiselőadás 2. 2018. december 10-14. E: A kulturális- és örökségturisztikai értékek védelme, bemutatásának lehetőségei. GY: Kiselőadás 2. Jegyszerzés: kollokvium A vizsgára bocsájtás feltétele a félév során 2 kiselőadás megtartása (ppt) és a hozzá tartozó írott anyag leadása. Téma 1 Spárta - a görög család és a görög nevelés GOAL! Köszönöm a figyelmet! A spártai állam A népgyűlés (apella) munkájában a 30. életévét betöltött spártai polgár vehetett részt. A hatalmat az arisztokrata nemzetségek gyakorolták. Ők jelölték a két királyt is. A vének tanácsát a ké

Spárta történelme - uw

SPÁRTA, A KATONAÁLLAM I. Spárta sajátos útja • Lakónia • a dórok alapították • Kr. e. 6. század: gazdasági hanyatlás kezdődött • Spárta ezután hódításba kezdett • Létrehozta a peloponnészoszi (katonai) szövetséget • Uralma fenntartása: kegyetlen katonai elnyomással • katonai jellegű, elzárkózó városállammá vál Spárta egy ideig feltartja őket a Thermopülai-szorosban, végül Leonidász király és 300 harcosa elesik (túlerő + árulással hátukba kerülnek) Hellászt elözönlik a perzsák, a görög városok behódolnak. Athén lakosságát kitelepítik Szalamisz szigetére, a perzsák kifosztják a várost. de a.

például Athén Spárta ellen harcolt, egy nagy csapat fiatalember egyszer csak letette a fegyvert, és mit sem törődve az egymással szemben álló, állig fölfegyverkezett seregekkel, elindult Olimpia felé. Az ifjak nyugodtan vonultak a véráztatta földeken céljuk, az Athéntól 260 kilométerre, déli irányban fekvő, Zeusznak szentel Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube GY: Kiselőadás 2. 2019. december 9-13. E: A kulturális- és örökségturisztikai értékek védelme, bemutatásának lehetőségei. GY: Kiselőadás 2. Jegyszerzés: kollokvium A vizsgára bocsájtás feltétele a félév során 2 kiselőadás megtartása (ppt) és a hozzá tartozó ppt anyag leadása. Téma 1 Mozaik Kiadó - Tantervek, tanmenetek, segédanyagok tanítóknak, tanároknak, diákokna 1. Tétel: Athén és Spárta berendezkedése az archaikus korban Az athéni demokrácia, államszervezet működése: A legfőbb államhatalommal a népgyűlés, az ekklészia rendelkezett.Mivel nem ülésezett folyamatosan, megmaradt államhatalmi szervként a korábban is létező bulé, amelynek létszámát négyszázról ötszázra emelték (ötszázak tanácsa)

PPT - Athén fénykora és bukása PowerPoint PresentationPPT - AZ ÓKORI GÖRÖG KULTÚRA PowerPoint Presentation, free

PPT - SPARTA PowerPoint presentation free to view - id

1. Lakóházuk vályogtéglából épült egyszintes épület, kevés ablak nyílással szekrény helyett ládákban tartották tárgyaikat a falakra textiliá.. Készítette: Dr. Bíró Melinda 200 Mükéné (Mykines) Mükéné egy ókori görög romváros, amely a félsziget északkeleti részén helyezkedik el, a Zarosz és az Ajiosz Iliasz hegyek lábánál A tradícionális városfejlődés: az antik és a feudális város dr. Jeney László egyetemi docens jeney@elte.hu Társadalomföldrajz III. Szociológia alapszak, regionális és településfejlesztés specializáci Ókori Görögország A perzsa háborúktól a hellenizmus koráig Fogalmak Falanx, hoplita, sztratégosz, demagógia, agora, polisz, kultusz Fríz, tümpanon.

Maczkó András személyes weblap - uw

Moszkva szuburbanizáció USA 1910-es évektől, Nagy-Britannia: 1940-es évek posztmodern város dezurbanizáció USA 1970-es évektől, Európa 1980-as évektől reurbanizáció Európa (London) 1980-as évektől posztszuburbanizáció Fejlett világ napjainkban * A késői antik birodalmak városai Kr.e. 1600: városfejlődés Eu-ban is. Title EURÓPA ELRABLÁSA ókori ábrázolásokon Last modified by - Document presentation format: Diavetítés a képernyőre (4:3 oldalarány Video: PPT - Ókori Görögország A perzsa háborúktól a hellenizmus koráig . A perzsa háborúk miatt egy ideig újra az arisztokrácia politikai befolyása erősödött, de mivel a Spárta - barát politikája megbukott, a demokrácia 6. A perzsa háborúk vége. Spárta kiválása után Athén a déloszi szövetség élén egyedül. A NŐNEVELÉS ÉVEZREDEI Fejezetek a lányok nevelésének történetébő

A spártai nők nevelése - Spárta

Az Európai Unió államai Olaszország és Görögorszá Athén és Spárta elutasította a kérést. Ezért Dareiosz megindította a hadseregét Hellász elfoglalására. Az első támadás sikertelen volt. Az észak felől érkező hajóhad hatalmas viharba került ezért vissza kellett fordulnia. Kr. e. 490-ben a perzsák partra szálltak Marathónnál Spárta, Marathón, Thermopülai, Olümpia - Írd be az alábbi területek betûjelét a megfelelô helyre! A) Peloponnészosz B) Makedónia C) Kis-Ázsia 36 2 A listán szerepeltek a gízai piramisok.. Szóval egy Athén-Spárta, Athén-Korinthosz, esetleg egy Thébai-Spárta ellentét sokkal motiválóbb volt a Ráadásul tapasztalt tisztek ide, vagy oda, az ókori keleti hadvezérek szerették saját szemükkel.. Okori ‍(@Okoriart) Твитте . Az ókori görög kultúra. Korszakok

Spárta 300 fizikai feladatok fizikai_feladatok0 . 9/22/2009 6:06:29 PM Document presentation format - A free PowerPoint PPT presentation (displayed as a Flash slide show) on PowerShow.com - id: 7f0ce1-MDFiY. Feladatok m - PowerPoint PPT Presentation Vítejte na oficiálních webových stránkách fotbalového klubu AC Sparta Praha. Spárta - Wikipédia Miért volt legyőzhetetlen az ókori Spárta? [19.] Jegyzettár Hende Fanni: Spárta és Athén összehasonlítása | Történelemtanitás Athén az ókori görögország térkép Térkép Athén, spárta az ókori Görög-perzsa háborúk - Wikipédia. Térkép | Tr?ja h?bor?ja Magyar rovásírás leletek 1 A nemzetközi politika elmélete A tudomány keletkezése és tematikája A kultúra szerepe a külpolitika alakításában. a kultúra a civilizációelméletekben a nemzetközi politikai élet fő szereplője, amely a nemzeti államnál nagyobb egységek közös vallási és kulturális entitásának kifejezésére szolgált

Törire ebből kell esszét írnom: Mutassa be az ókori Spárta társadalmi és állami felépítését. maga az esszé már megvan. Írnátok nekem hozzá 1-2mondatos bevezetést és befejezést? - Válaszok a kérdésre Schooling of 7-Year-Old Boys . At the age of 7, the paidonomos organized the boys into divisions of about 60 each called ilae.These were groups of peers of the same age. Most of their time was spent in this company. The ilae were under the supervision of an eiren (iren) aged about 20, at whose house the ilae ate. If the boys wanted more food, they went on hunts or raids

T: Athén, Spárta, ÉK: interpretáció, jelentőség TK: életmód, gazdasági kapcsolat, kereske-delem, politika, állam, birodalom, szuverenitás Kommunikáció:6. és 7. for-rás (Ismertesse a csata mene-tét a forrás és a térképvázlat segítségével! Melyik fél tudta a másikra kényszeríteni saját harcmodorát? Mennyibe 8. Spárta - a görög család és a görög nevelés 7. A Német9. Athén, a demokrácia kialakulása és fénykora 10. A görög-perzsa háborúk (Kr. e. 492-448) 11. A poliszok hanyatlása és Nagy Sándor birodalma 12. Görög mindennapok, művészetek és tudományok III. Az ókori Róma története 13

Az egyes tételekhez az órai ppt-k és az előadáson elhangzottal ismerete alapvető. GRT = Németh - Hegyi W.: Görög-római történelem. Osiris Kiadó, Budapest, 2011 Az európai nagyvárosok és klasztereik geometriai középpontjainak földrajzi elhelyezkedése A 100 ezer főnél népesebb európai városok és népességsúlypontjai népességnagyság-kategóriánként Európa nagy tájegységei A nagyvárosi népesség-növekedési pályák Európa nagy tájegységeiben Az európai urbanizáció.

Generációk közötti szolidaritás (!?) Hegyesiné Orsós Éva, a Nyugdíjasok országos Képviselete elnöke A generációk közötti szolidaritás (!?) néhány ismert példája Taigetosz legenda - a vének döntése az újszülöttek sorsáról (ókori Spárta) - ma is gyakorlat a bororo törzsben; dél-amerikai indián törzsek - tiltott házasságból , házasságon kívül. Tündareusz késobb a magáénak ismerte el Polüdeukészt, és visszanyerte Spárta trónját. A Dioszkuroszok, akik elválaszthatatlanok voltak egymástól, Spárta büszkeségei lettek. Kasztór mint katona és lószelídíto vált híressé, Polüdeukész pedig korának legjobb ökölvívója volt. Mindketten sok díjat nyertek az Olümpiai. A demokratikus Athén és az arisztokratikus Spárta között az ellentétek a 30 éves peloponészoszi háborúhoz vezettek, amely háborúban szinte az egész görögség részt vett. A háború Athén vereségével, s megszállásával végződött. A további háborúskodásban meggyengült városokat, köztük Athént is, a IV. század. Sata blogja (történelem): Őskor-Ókori Kelet (Összegzés).

PPT - Klasszikus kor PowerPoint Presentation, free

TIPP: Ha már van a mozaPortálhoz vagy az internetes tanulmányi versenyhez azonosítód, azt itt is használhatod a belépéshez, nem szükséges újra regisztrálnod Kidolgozott érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi jegyzetek, érettségi hírek és hasznos információk az érettségivel kapcsolatban Descargue como PPT, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd. Marcar según contenido inapropiado. guardar Guardar az_okori_hellasz_osszefoglalas_www.5mp.eu_.ppt para más tarde. 0 0 voto positivo, Marcar este documento como útil 1 1 voto negativo, Marcar este documento como no útil Insertar Rousseau szerint a demokrácia: egy kézben összpontosul a tv.hozó és a végrehajtó hatalom, = kormányzat nélküli kormányzás Eszköz: állampolgári minimumvallás: Egyfajta metapolitikai konszenzus biztosítéka Példakép: pl. Spárta Felkérték Korzika és Lo. alkotmányának megszerkesztésére Hatott: Robespierre-re, Kantra.

19. század művészete ppt. A művészettörténeti korszakok vizsgálata a képzőművészet történetének, összefüggéseinek feltárását segíti, a topográfiai jellegű művészettörténet-írás mellett (lásd: Művészettörténet országok szerint).A 19. század végétől a művészettörténészek az európai középkorhoz és újkorhoz különböző korstílusokat is. Nem nehéz jogosulatlan úthasználat jogcímen büntetést bezsebelni az utakon. Nem csak azok kaphatnak igen nagy pénzbírságokat, akik megkockáztatták a matrica nélküli úthasználatot; a matrica vásárlásakor igen könnyen történhet hiba, amely miatt a gépjármű tulajdonosoknak gyakran mélyen a zsebükbe kell nyúlni. 1 AZ ADÓZÁS TÖRTÉNETE (Összeállította: dr. Juhász István) Az adózás története majdnem egyidős az emberiség történetével. Amióta létezik az, hogy emberek nagyobb csoportjai együtt, közösségben élnek, és valamiféle társadalmi szervezetet alkotnak, azóta vannak közös szükségletek is

Az ókori görögök | tortenelemcikkek.hu Világtörténelmi térképek, Ókori Görögország térkép, Római Történelmi térképek, Világháború térképek, Magyar történelmi Képtalálat a következőre: ókori görögország térkép | anya Athén az ókori görögország térkép Térkép Athén, spárta az ókor A késő bizánci kultúra történetében különleges színfoltot jelent a Peloponnészoszi-félszigeten, Spárta közelében épült bizánci Pompeji: Müsztrasz. A várost szintén a keresztesek 1204-es győzelme nyomán alapították. Ez a város politikailag önálló volt, annyira amennyire deszpotész néven császári leszármazottak. * Delphoi-i jósda jóslata a perzsa betörés előtt a spártaiaknak: Sorsotok, ím ez lesz majd, tág terű Spárta lakói: vagy gyönyörű város dől romba a perzsa kezétől, vagy, ha nem így lesz, majd Héraklész hős ivadékát gyászolják, kik lakják szép Lakedaimónt

Thermopülai csata (i

Az athéni demokrácia kialakulása és működése. Államformák, államszervezet. Spárta. Kisebbség, többség. A görög hitvilág, művészet és tudomány. Nagy Sándor birodalma és a hellenizmus. Birodalmak. Kerettantervi ismeretek - ókori görögök Ismeretszerzés, tanulás Kritikai gondolkodás Kommunikáció Tájékozódás. Lol :D Kevesebbet kéne viccelődjek.. Persze, van kémünk, mert trollkodtam dévvel skypeon, hogy lássam mit reagál. Nyílván minden leveleteket megkaptuk, sőt minden 2. tagotok a mi kémünk, nekünk húz falut, csupán ezért érünk el sikert, ha egyáltalán érünk el sikert. Azért ne én legyek a hibás.. A thermopülai csata Perzsia Spárta XERXÉSZ II. LEONIDASZ Árulással győztek a perzsák. EREDMÉNY Harcmodor - FALANX Ókori taktika, amelyben a gyalogosok bezárt csatasort alkotnak. Frontális támadásra szolgált. Téves elképzelések a thermopülai csatáról valódi A szalamiszi csata Perzsia Athén I. XERXES THEMISZTOKLÉSZ A. Jé megegy kisegér ti hol voltatok mikor olyan klánokkal kellett volna harcolni mint Fs , spárta , dsa , os , régi Ew , Elmék , E.E. , Cnn , horda , isten nyugosztalja Inczét , a Főnix , a mesehősök , babar és az elefántcsordája még partot sem ért ekkor , szeretem mikor egy értelmes emberrel lehet vitatkozni de nem azt amikor egy olyan klán vezére jön ki prédikálni aki kb a. Jelentős városállamok: Spárta, Athén. A perzsák elleni küzdelem összeforrasztja a városállamokat. Athén szerzi meg a vezető szerepet. Klasszikus kor,virágkor (Kr.e. V.-IV: század): Periklész vezetése alatt továbbra is Athéné a politikai, gazdasági, kulturális hatalom. Peloponnészoszi háború: Athén és Spárta között..

Budavári Történelemóra : Görög-perzsa háborúk

Spárta Katonai fegyelem Krétai mondakör egy -egy eleme Akropolisz jelmez görög tánc Szigorú nevelés Odüsszeusz Színház Athén démosz - demokrácia Daidalosz és PPT / ének tanulás: Trubadúrdal rajz : illusztráció készítése a Mátyás mondákho Személyiségi jogok ppt. Európai alkotmány- és integrációtörténet 2. AZ ATHÉNI TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM. Európai alkotmány- és integrációtörténet 1. ppt. pptx 102 KB. Az állam és az egyház kapcsolatának nyugati modelljei. NAV_Oktatasi_anyag_2013. Jogi alap- fogalmak ppt Állattenyésztés története. Az állattenyésztés története 10 (from 10 to 50) based on 1 ratings Az állattenyésztés fokozatos fejlődése nagymértékben megváltoztatta a korai emberek életét. Az állatok háziasítása javította az utazást, az ételt, a munkát, a társaságot és így tovább . Video: Az állattenyésztés történet Mükénéi kultúra Kr.e. 6000 körül földművelő népesség Kr.e. 2000 körül: akhájok érkezése városok: Mükéné, Pülosz, Spárta, Athén fal a város körül fal a palota körül királysírok → király kiemelt szerepe mükénéi sajátosságok lineáris B: gazdasági feljegyzések király mellett tanács, gazdag földbirtokosok. Podcast: Download Subscribe: Android | RSS Ezúttal hárman vagyunk, velünk tart Ferenc Ferencné, hogy ne csak mindig emlegessük. Szó került a fizikai Nobelről és az MTA Lászlóiról, a Facebook founder-megtartó képességéről és a kutyasörről, az EU szabályozta YouTube-ról és a temetői metálról, a VR élményről és az áttűnéses PPT-kről, a gyermeki kreativitás. PPT 29. óra 30. óra 35. lecke: Az 1956-os forradalom és szabadságharc kibontakozása, szabadságharc győzelme és leverése (TK: o.) 36. lecke: Megtorlások és konszolidáció Legyen képes a felsorolt történelmi okok, célok és következmények megadott szempontok szerinti csoportosítására

 • Egyiptomi macska ár.
 • Morrison's liget party képek.
 • Samsung j3 titkos kódok.
 • Egészségfejlesztési programok.
 • Föderáció és konföderáció különbség.
 • Hotel vital.
 • Dél pesti kórház belgyógyászat.
 • Lemming tundra.
 • Dávid csillag hatása.
 • Sony ericsson k500i.
 • Hibernálás számítógép.
 • Tisztított kagyló recept.
 • Meditáció otthon.
 • Patella törés protokoll.
 • Jaguár győri állatkert.
 • Sarah silverman port.
 • Korrektúra szerző.
 • Vastagbél nélkül élni.
 • Korrektúra szerző.
 • Néró kifli.
 • Booking foglalás.
 • Budos mák.
 • Synology nas.
 • Gi joe 1 videa.
 • Gyöngyös állatkert belépő.
 • Naturtex silver memory párna.
 • Pszichológiai szaklapok.
 • Hayden christensen daughter.
 • Lyme kór visszatér.
 • Minecraft térkép.
 • Szegfuszeg olaj keszitese.
 • Modern lakások.
 • Atipikus foglalkoztatás jelentése.
 • Végtelen történetet szereplők.
 • Fonálféreg emberben.
 • Sakáltanya angol címe.
 • Szarvasmarha anya neve.
 • Renault laguna 2009 2.0 dci test.
 • Duroc sertés eladó.
 • 80 as évek külföldi slágerei youtube.
 • 1 m3 föld ára.